Zgodovina

Pred 1981- PRVI ZAMETKI NK PLAME

 • Podgrad je kraj z dolgoletno nogometno tradicijo. Začetki aktivnega tekmovalnega udejstvovanja segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.
 • Takrat so bila pogosto organizirana malonogometna sindikalna tekmovanja občinskih podjetij.
 • Ekipa podjetja Plame iz Podgrada se je na nivoju bivše države (Jugoslavije) udeleževala tekmovanj med malonogometnimi ekipami proizvajalcev plastičnih mas – Poliuretaniade.

1981 –USTANOVITEV KLUBA

 • Nogometni klub Plama Podgrad je bil uradno ustanovljen dne 09.11.1981 s sklepom Skupščine občine Ilirska Bistrica.
 • Prvo tekmo je članska ekipa odigrala spomladi leta 1982 v Pivki, proti istoimenski ekipi NK Pivka, ki je takrat nastopala v Primorski nogometni ligi.
 • Istega leta spomladi se je tudi NK Plama vključila v omenjeno tekmovanje, v katerem nastopa tudi sedaj (EPNL).

1981-MALONOGOMETNA EKIPA

 • Sočasno je NK Plama oblikovala tudi malonogometno ekipo, ki je bila dolga leta ena najboljših malonogometnih ekip na Primorskem, ki je za tiste čase igrala izredno moderen nogomet.
 • Člani ekipe NK Plama so bili med drugim tudi bodoči prvoligaši. Gre za igralce kot so Dejan Djuranovič, Andrej Želko in Rihard Udovič.

1983- PRVO IGRIŠČE

 • Ker NK Plama ni imela svojega igrišča, je ekipa vse svoje tekme odigrala v gosteh.
 • Leta 1983 so člani NK Plame z udarniškim delom zgradili improvizirano nogometno igrišče pri naselju Zalči.
 • Klub je po opustitvi igrišča v Zalčih pridobil v uporabo nekdanje vojaško igrišče v Trnovem, ki je sedanji dom Nogometnega kluba Ilirska Bistrica.

1997- LASTNO IGRIŠČE

 • Ob načrtih za rušitev starega italijanskega predora na relaciji Podgrad – Ilirska Bistrica sredi osemdesetih, je vodstvo NK Plama sprejelo odločitev o gradnji igrišča pri Osnovni šoli v Podgradu.
 • Leta 1997 so bili napori nagrajeni. Nogometno igrišče ob Osnovni šoli v Podgradu je bilo zgrajeno in predano v uporabo. Sredstva je v celoti zagotovila NK Plama.

2004 – IZGRADNJA KLUBSKIH OBJEKTOV

 • Načrti za izgradnjo klubskega objekta z garderobami in tehničnimi prostori so postali realnost. Zgrajen je bil leta 2004 in kmalu za tem predan v uporabo.
 • Naložba je bila v večinskem deležu financirana lastnoročno, približno 10 % sredstev pa je prispevala Občina Ilirska Bistrica.

2006- IZGRADNJA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

 • Leta 2006 je bilo zgrajeno malonogometno igrišče z umetno travo, razsvetljavo in odbojno ograjo.
 • NK Plama je uspešno kandidirala na razpisu Nogometne zveze Slovenije in v okviru programa Hat-trick prejela sredstva za sofinanciranje.

2007-2014- KONEC GRADNJE

 • Med leti 2007 in 2014 so člani NK Plama investicijski ciklus zaokrožili z izgradnjo podpornega zidu, osvetlitvijo igrišča za potrebe treninga in zgradili tribune za 120 gledalcev.

2016- GRADNJA NOVEGA IGRIŠČA

 • Od junija 2016 ekipa NK Plama ponovno gostuje. Občina Ilirska Bistrica je namreč na delu igrišča pričela z izgradnjo nove osnovne šole.
 • V letu 2017 so pričela dela za ponovno vzpostavitev igrišča – investicijo vodi Občina Ilirska Bistrica.